برچسب زده شده با : باغملک، صیدون، قلعه تل، اداره برق، براتی، پنل خورشیدی

توزیع تعداد ۱۰۷ دستگاه پنل خورشیدی از سال ۱۴۰۰ تاکنون بین عشایر کوچ رو واجد شرایط باغملک

در مورخ پنجم اردیبهشت ۱۴۰۱ مدیریت توزیع برق باغملک اقدام به توزیع تعداد بیست دستگاه دیگر پنل خورشیدی به عشایر کوچرو و واجد شرایط این شهرستان نمود

عصر باغملک | آخرین اخبار و مطالب شهرستان باغملک، اخبار خوزستان، ایران و جهان