برچسب زده شده با : زلزله، باغملک، مانور، صیدون، قلعه تل، ایذه، شبکه بهداشت باغملک، ۵ دی ماه

برگزاری مانور ایمنی و زلزله همزمان با ۵ دی ماه در باغملک

مدیرشبکه بهداشت ودرمان باغملک اظهارداشت: هدف از برگزاری این مانور به حداقل رساندن آسیب ها به موقع حوادث طبیعی وترویج فرهنگ ایمنی وارتقاء توانمندی و ارزیابی توانایی کارکنان برای مواجهه درست با بلایای طبیعی به ویژه زلزله عنوان نمودوهمچنین وی...

عصر باغملک | آخرین اخبار و مطالب شهرستان باغملک، اخبار خوزستان، ایران و جهان